OxyContin

kr1,800.00kr40,000.00

Mundipharma

Depottablett 5 mg
(ljust blå, runda, märkta OC på den ena sidan och 5 på den andra. Ø 7,2mm)

Depottablett 10 mg
(vita, runda med prägling OC på ena sidan och 10 på den andra. Ø 7,3mm)

Depottablett 20 mg
(rosa, runda med prägling OC på ena sidan och 20 på den andra. Ø 7,2mm)

Depottablett 40 mg
(gula, runda med prägling OC på ena sidan och 40 på den andra. Ø 7,2mm)

Depottablett 80 mg
(gröna, runda med prägling OC på ena sidan och 80 på den andra. Ø 8,9mm)

Clear

http://norskmedisinering.com/shop/kjop-oxycodone-uten-resept/

 

Kjøp OxyContin depottablett

Kjøp OxyContin depottablett

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

OxyContin
5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletter
oksykodonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke medisinen. Den inneholder informasjon som er viktig for deg.
– Lagre denne informasjonen, kanskje du må lese den på nytt.

– Spør lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål.

– Dette legemidlet er kun foreskrevet til deg. Ikke gi den til andre. Det kan skade dem, selv om de viser tegn til sykdom som ligner deg.

– Kontakt lege eller apotek dersom du får bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i denne informasjonen, se avsnitt 4.

Kjøp OxyContin depottablett
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
1. Hva OxyContin er og hva det brukes til
2. Hva du trenger å vite før du tar OxyContin
3. Hvordan ta OxyContin
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan lagre OxyContin
6. Innholdet i pakken og annen informasjon

1. Hva OxyContin er og hva det brukes til
OxyContin inneholder oksykodonhydroklorid som tilhører en gruppe medikamenter kalt opioider og har en kraftig smertestillende effekt.

OxyContin depottabletter brukes ved langvarig alvorlig smerte som kreftsmerter.

Oksykodonhydroklorid som finnes i OxyContin kan også godkjennes for å behandle andre sykdommer som ikke er nevnt i denne produktinformasjonen. Spør legen din, farmasøyten eller annet helsepersonell hvis du har ytterligere spørsmål, og følg alltid instruksjonene deres.

bestill oxycontin 40 mg / Kjøp OxyContin depottablett

2. Hva du trenger å vite før du tar OxyContin
Ikke bruk OxyContin:

Advarsler og forsiktighet

Snakk med legen din eller farmasøyten før du tar OxyContin hvis du:

• ta, eller nylig (innen 2 uker) ta, MAO-hemmer (for behandling av depresjon).

Fortell legen din at du tar OxyContin hvis du skal operere.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar OxyContin hvis du:

er eldre

har nedsatt lungefunksjon

binyrebarkinsuffisiens (f.eks. Addisons sykdom)

forstørring av prostata (prostatahypertrofi)

er eller har vært avhengig av alkohol tidligere

eller tidligere har vært avhengige av sterke smertestillende midler (opioider)

lider av psykisk sykdom på grunn av overdose av et annet stoff (giftig psykose)

pankreatitt (pankreatitt)

hodeskader eller økt trykk i hjernen

lavt blodtrykk (hypotensjon)

Kjøp OxyContin depottablett / bestill oxycontin 40 mg

Når OxyContin brukes over lengre tid, kan toleranse for effektene kreve stadig større doser for å opprettholde smertekontroll.

Langvarig bruk av OxyContin kan føre til fysisk avhengighet og abstinenssymptomer kan oppstå med en plutselig avbrudd i behandlingen. Når en pasient ikke lenger trenger behandling med oksykodon, er rådet å redusere dosen gradvis for å forhindre abstinenssymptomer (se avsnitt hvis du slutter å ta OxyContin).

Risikoen for å utvikle fysisk eller psykologisk avhengighet er liten når den brukes som anvist for pasienter som lider av kroniske smerter, og denne risikoen må veies mot den potensielle fordelen.

Kjøp OxyContin depottablett

 

Summary

100 st, 200 st, 300 st, 500 st, 1000 st, 5000 st

Sending
User Review
0 (0 votes)
st

100 st, 200 st, 300 st, 500 st, 1000 st, 5000 st

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “OxyContin”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
× rask bestilling med whatsapp nå og raskeste supportteam