klonopin

Kjøp klonopin Klonopin (klonazepam) er et benzodiazepin. Det antas at clonazepam virker ved å forbedre aktiviteten til visse nevrotransmittere i hjernen. Clonazepam er også et anfalls medisin, også kalt et antiepileptic legemiddel. den brukes til å behandle visse anfallssykdommer (inkludert fraværsbeslag eller Lennox-Gastaut syndrome) hos voksne og barn. Klonopin brukes også til å behandle panikklidelse … Continue reading klonopin

Read more