klonopin

Kjøp klonopin

Klonopin (klonazepam) er et benzodiazepin. Det antas at clonazepam virker ved å forbedre aktiviteten til visse nevrotransmittere i hjernen. Clonazepam er også et anfalls medisin, også kalt et antiepileptic legemiddel.

den brukes til å behandle visse anfallssykdommer (inkludert fraværsbeslag eller Lennox-Gastaut syndrome) hos voksne og barn.

Klonopin brukes også til å behandle panikklidelse (inkludert agorafobi) hos voksne.

kan også brukes til formål som ikke er oppført i denne medisin veiledningen.

Viktig informasjon

Du bør ikke bruke Klonopin hvis du har trangvinklet glaukom, alvorlig leversykdom, eller hvis du er allergisk mot Valium eller et lignende legemiddel.kjøp klonopin

Ring legen din dersom du har noen nye eller forverrede symptomer på depresjon, uvanlige endringer i atferd eller tanker om selvmord eller å skade deg selv.

Ikke drikk alkohol mens du tar dette legemidlet. kjøp klonopin Clonazepam kan være vanedannende. Del aldri Klonopin med en annen person. Hold medisinen på et stad der andre ikke kan komme til den. Å selge eller gi bort dette legemidlet er i strid med loven.

Bruk av Klonopin med opioid medisiner kan føre til sedering, respirasjonsdepresjon, koma og død.

Hvordan skal jeg ta Klonopin?

Ta Klonopin nøyaktig slik legen har foreskrevet. Følg alle instruksjonene på resept etiketten. Legen din kan av og til endre dosen din for å sikre at du får de beste resultaten. Ikke bruk dette legemidlet i større eller mindre mengder eller lenger enn anbefalt.

Klonopin kan være vanedannende. Del aldri dette legemidlet med en annen person, spesielt noen med en historie med narkotikamisbruk eller avhengighet. Hold medicinenet stad der andre ikke kan komme til den.

Misbruk av vanedannende medisin kan forårsake avhengighet, overdose eller død. Å selge eller gi bort dette legemidlet er i strid med loven.

Klonopin skal brukes i bare kort tid. Ikke ta denne medisinen i mer enn 9 uker uten legens råd.

Svelg tabletten hel, med et fullt glass vann.

Ikke slutt å bruke Klonopin plutselig, ellers kan du få ubehagelig abstinens symptomer, inkludert krampfanfall. Spør legen din hvordan du trygt kan slutte å bruke dette legemidlet.

Ring legen din dersom dette legemidlet ser ut til å slutte å fungere i tillegg til å behandle anfall eller angstsymptomer.

kjøp klonopin

Beslag behandles ofte med en kombinasjon av legemidler. Bruk alle medisiner som anvist av legen din. Les medisinerings veiledningen eller pasient instruksjonene som følger med hver medisinering. Ikke endre doser eller medisinering plan uten legens råd.

Oppbevares ved romtemperatur borte fra fuktighet, varme og lys.

Hold rede på mengden medisin som brukes fra hver nye flaske. Klonopin er et stofmisbrug, og du bør være oppmerksom på om noen bruker medisinen din på feil måte eller uten resept.

Summary

Klonopin (klonazepam) er et benzodiazepin. Det antas at clonazepam virker ved å forbedre aktiviteten til visse nevrotransmittere i hjernen. Clonazepam er også et anfalls medisin, også kalt et antiepileptic legemiddel.

Klonopin brukes til å behandle visse anfallssykdommer (inkludert fraværsbeslag eller Lennox-Gastaut syndrome) hos voksne og barn.

Klonopin brukes også til å behandle panikklidelse (inkludert agorafobi) hos voksne.

Klonopin kan også brukes til formål som ikke er oppført i denne medisin veiledningen.

Sending
User Review
0 (0 votes)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “klonopin”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
× rask bestilling med whatsapp nå og raskeste supportteam